Palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van corona

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

De belangrijkste aanbevelingen voor verzorgend en verplegend personeel zijn nu beschikbaar in de Handreiking Praktische handvatten voor palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van COVID-19.

Opgenomen zijn tips over:

  • advance care planning
  • de vier levensdomeinen
  • zorg voor stervenden en nabestaanden

Naar de handreiking

Het DEDICATED-project in de academische werkplaats ouderen Maastricht

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is complex en heeft een multidisciplinair karakter. In de praktijk is de zorg vaak gefragmenteerd en vindt samenwerking tussen professionals en organisaties onvoldoende plaats. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. Verder hebben zorgverleners onvoldoende competenties op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie. Vooral verpleegkundigen/verzorgenden geven aan over onvoldoende basiskennis te beschikken betreffende het herkennen en handelen bij hinderlijke symptomen en multiproblematiek (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) en alle zorgverleners vinden het vaak moeilijk om tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan. Het DEDICATED-project ontwikkelt een toolkit om dit te verbeteren.

Lees meer over dit project

INTERESSANT