Pal voor u-magazine: vergroot je veerkracht

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Het magazine Pal voor u verschijnt jaarlijks en geeft voorlichting over palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. De nieuwste uitgave is de hulpgids Je veerkracht vergroten. Veerkracht is de kracht om met veranderingen en tegenslag om te gaan. In deze uitgave lees je ervaringen en tips.

Je kunt één of meerdere exemplaren aanvragen via de netwerkcoordinator.

INTERESSANT