Overpalliatievezorg.nl: gratis flyers om uit te delen

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 10 december 2021

Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Op de website staat actuele en betrouwbare informatie over palliatieve zorg, persoonlijke verhalen van palliatieve patiënten en naasten en een overzicht van zorg en hulp in de regio (de ‘Palliatieve ZorgZoeker’). Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website. 
 

Bestel gratis flyer

De eerste zes weken na lancering is de website goed bezocht door patiënten, naasten en zorgverleners; wekelijks bijna 5.000 bezoeken. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten pas op zoek gaan naar informatie over palliatieve zorg als hun zorgverlener ze hiertoe aanzet. Daarom is er in de webshop van IKNL vanaf nu een flyer overpalliatievezorg.nl te bestellen. De gratis flyer is bedoeld voor zorgverleners, om uit te reiken aan patiënten en wordt gratis verzonden.
Bestel hier flyers

Vragen aan deskundigen

Nieuw op de website is dat patiënten en naasten vragen kunnen stellen aan deskundigen. De vragen die binnenkomen variëren van vragen over vergoedingen van hulpmiddelen in een hospice tot vragen over geschikte vakantiehuisjes voor mensen in de palliatieve fase. Ook merkt de redactie dat naasten zich soms afvragen of hun geliefde niet onnodig geleden heeft in de stervensfase. Dit laat zien hoe belangrijk een nazorggesprek is. 

Hulp gevraagd bij doorontwikkeling

Overpalliatievezorg hoopt dat veel zorgverleners patiënten en naasten attenderen op het bestaan van de vernieuwde website. Hiermee kunnen zo veel mogelijk mensen geïnformeerd worden over wat palliatieve zorg is en wat het voor hen kan betekenen in de laatste levensfase. Mocht je als palliatieve zorg-professional interesse hebben mee te helpen bij de verdere ontwikkeling van de website (medische feedback geven, beantwoorden van vragen etc.), dan kun je een e-mail sturen naar de netwerkcoordinator.
INTERESSANT