Oproep: onderzoek ervaringen patiënten en naasten

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 19 april 2023

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen te maken krijgen met veel verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat deze zorgverleners goed met elkaar samenwerken.

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht laten een onderzoek doen naar de ervaringen van mensen in de laatste fase van hun leven, en hun naasten. Aan de hand van deze ervaringen willen we tips en aanbevelingen opstellen voor zorgverleners in de regio.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek naar samenwerking binnen de zorg? Of weet u iemand die dat wel zou willen?

Merel-Remkes-2.jpgOnderzoeker Merel Remkes zal langskomen om over de ervaringen te praten. Zij zal vragen stellen als: Vindt u makkelijk de weg in de zorg? Hoe ging de overgang naar een nieuwe zorglocatie? Waren de zorgmedewerkers op de hoogte van de situatie en wensen van uzelf of uw naaste? Het gesprek duurt ongeveer een uur.

In totaal zullen ongeveer 20 à 30 mensen worden geïnterviewd. De verhalen worden (anoniem) opgenomen in een boekje, dat wordt aangeboden aan de zorgverleners in de regio. Zo kan de samenwerking worden verbeterd.

Wilt u meedoen of kent u iemand die dat zou willen? Fijn! Neem dan contact op met Merel Remkes: mail naar post@merelremkes.nl of bel 06-44830009.

Tweede onderzoek onder zorgverleners
Naast het onderzoek naar ervaringen van patiënten en naasten wordt er ook een inventarisatie gedaan onder zorgverleners in de regio Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht. Wat gebeurt er op het gebied van transmurale zorg, oftewel de samenwerking tussen zorgverleners? Wat voor afspraken en activiteiten zijn er? Wat voor wensen leven er? Zo kunnen we een breed beeld schetsen van de situatie op dit moment en aanbevelingen formuleren voor verbeteringen.

INTERESSANT