Nieuwsbrief Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 18 oktober 2021

Wilt u deze nieuwsbrief zélf in uw mailbox ontvangen?

Meldt u dan aan via de website.

Passie voor het vak - Rob Bruntink

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer gaat Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut, in gesprek met Rob Bruntink. Rob is journalist, auteur en expert op het gebied van palliatieve zorg. Dit jaar zit hij 25 jaar in het palliatieve vak. Hoog tijd om stil te staan bij zijn passie voor het vak. 

Lees het interview

‘Een AVG kan zaken toevoegen waar een kinderarts minder oog voor heeft’

Ook ouders en zorgverleners van kinderen met een verstandelijke beperking kunnen bij de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) terecht voor hulpvragen en advies. Om hen verder te helpen is bij elk NIK een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aangesloten. Maar wat kunnen deze artsen voor deze groep betekenen? We vroegen het dr. Ilse Zaal-Schuller. Ze werkt als AVG bij de Prinsenstichting en voor het Amsterdam UMC op de academische poli voor kinderen en jong volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen bij Stichting Omega. 

Lees het interview

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

Er staan nieuwe luister- en deelsessies voor ouders op de planning. De eerstvolgende sessie wordt tweemaal georganiseerd: op 8 en 10 juni van 20.00-21.30 uur. Het thema is: Gevoelens delen die je alleen met lotgenoten kunt delen. Ouders kunnen zich nu aanmelden op de avond die hen het beste past. 

Lees meer & meld je aan

2020 was een bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie hebben wij ons werk noodgedwongen op een andere, meer digitale manier ingericht. Neemt niet weg dat wij ook in 2020 weer volop geïnvesteerd hebben in het stimuleren, initiëren en organiseren van samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Dwars door de muren en schotten van bestaande domeinen heen.

Bekijk Factsheet 2020

Overzicht nationale & internationale congressen

Door de wereldwijde coronamaatregelen zijn veel congressen en symposia die dit voor- of najaar gepland stonden verplaatst naar een later moment. Ook zullen enkele congressen online gehouden worden. Op onze website vindt u een overzicht met de actuele planning van nationale en internationale congressen en symposia op gebied van kinderpalliatieve zorg.

Eerstvolgend congres: 
8 september, Zorg rondom het levenseinde, ReeHorst, Ede

Bekijk het overzicht

Pedagogiek studenten aan de slag met de module ‘Begeleiden van ernstige zieke kinderen en hun gezinnen’

Pedagogiek studenten van de Haagse Hogeschool zijn begonnen met de nieuwe module: Begeleiden van ernstige zieke kinderen en hun gezinnen.

Lees meer

Nieuwe E-learning module ‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg’

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om een nieuwe E-learning van onze internationale collega’s van het ICPCN te vertalen. Deze module laat de deelnemer kennismaken met ‘verlies en rouw in palliatieve zorg voor kinderen’. Zo wordt het inzicht over deze onderwerpen vergroot en kunnen signalen van complexe rouw herkend worden. De cursus is bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte en die zich verder wil verdiepen in rouw. 

Lees meer

De Pallas-app: zorg voor de zorgenden

De Pallas app is een nieuw app die zorgenden – zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers – helpt te reflecteren op de dingen die ze meemaken tijdens het bieden van zorg.

Lees meer

Subsidie ‘Impuls Geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis’ verlengd

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft sinds 2019 de subsidie ‘Impuls Geestelijke verzorging’ beschikbaar gesteld. Deze subsidie zorgt ervoor dat elk gezin met een ernstig ziek of overleden kind een beroep kan doen op ondersteuning van een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider. Afgelopen jaar hebben meer dan 250 kinderen en gezinnen ondersteuning ontvangen middels deze subsidie. 

Lees meer

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

Er staan nieuwe luister- en deelsessies voor ouders op de planning. De eerstvolgende sessie wordt tweemaal georganiseerd: op 8 en 10 juni van 20.00-21.30 uur. Het thema is: Gevoelens delen die je alleen met lotgenoten kunt delen. Ouders kunnen zich nu aanmelden op de avond die hen het beste past. 

Lees meer

NIK Utrecht kreeg interessante training over voeding in de kinderpalliatieve zorg

Op 14 april jl. gaf diëtiste Katja Passchier van Revalidatiecentrum Basalt een eenmalige, interactieve training via Zoom over voeding in de kinderpalliatieve zorg. Dit naar aanleiding van verschillende praktijkvragen vanuit het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht.

Lees meer

INTERESSANT