Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 mei 2022

Nieuwe tool Kerncijfers palliatieve zorg

Op basis van jaarlijkse cijfers van het CBS (aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden) is het mogelijk om zicht te krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg in verschillende regio’s.

Met de nieuwe tool zijn de kerncijfers palliatieve zorg (2015-2020) op drie niveaus te filteren: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg. Op basis van de 'doodsoorzakenstatistiek' kun je zien hoe groot deze groep is in een bepaalde regio in Nederland en op welke locatie het overlijden plaatsvond.

De cijfers kunnen ingezet worden kwaliteitsverbeteringen in de palliatieve zorg te onderbouwen en evalueren.

Lees meer over de tool.

INTERESSANT