Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 18 april 2022

Nieuwe richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig Zweten in de palliatieve fase

De drie herziene richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve fase zijn nu beschikbaar. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op knelpunten uit de praktijk en wetenschappelijke literatuur over deze onderwerpen. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

Lees meer over de herziene richtlijnen.

INTERESSANT