Nieuwe editie boekje: Wat als je je leven verliest?

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Nieuwe editie! Met meer pagina’s en meer informatie over keuzes maken in de laatste levensfase

Wat als je je leven verliest? is een verhelderend boekje over keuzes maken in de laatste levensfase, waarin zowel het ‘normale’ doodgaan als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod komen, inclusief de verschillen en juridische aspecten. Het besteedt aandacht aan tal van thema’s die van belang zijn als er sprake is van een ongeneeslijke ziekte. Zo is er informatie over allerlei medische beslissingen (zoals palliatieve sedatie en euthanasie), over afscheid nemen, over de regie houden en over de mogelijk benodigde zorg (huisarts, mantelzorg, vrijwilligerszorg).

 

De ondertitel van het themaboekje is Over keuzes maken in de laatste levensfase. Veel informatie is gericht op de mogelijkheid om vroegtijdig keuzes te maken die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de laatste levensfase.

Je kunt het boekje hier bestellen. Lidorganisaties van het netwerk palliatieve zorg kunnen via het netwerk met korting bestellen.

‘Hoewel palliatieve sedatie bij zo’n 12% van de sterfbedden nodig is en euthanasie bij zo’n 3% worden deze vormen van levenseinde het meest besproken in de media.’

INTERESSANT