Doe mee! Videosessie Kraak de casus van Carla op 2 juli

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

Agora maakte een korte film over het leven van de ongeneeslijk zieke Carla. De film geeft professionals en vrijwilligers uit zorg en het sociaal domein inzicht in wat mensen in de palliatieve fase nodig hebben op alle dimensies. Op donderdag 2 juli van 15:00 tot 16:15 organiseren we samen met 1SociaalDomein een videosessie: ‘Kraak de casus van ongeneeslijk zieke Carla’.

Wat kun je verwachten tijdens de videosessie?

De videosessie start plenair met een korte presentatie van Agora over de ondersteuning van mensen met een ongeneeslijke ziekte: Wat hebben zij nodig, wie heeft daarbij welke rol en wat kun jij zelf als professional doen? Daarna gaan we uiteen in kleinere groepen waarin de casus van Carla die ongeneeslijk ziek is centraal staat. In de groepen gaan we interactief en interdisciplinair ervaringen met elkaar uitwisselen! We bespreken prikkelende vragen zoals: ‘Welke expertise heb je van een ander nodig om Carla goed te ondersteunen?’

Voor wie is de videosessie bedoeld?

Agora en 1SociaalDomein nodigen professionals uit diverse werkvelden van harte uit om mee te doen aan deze sessie. Professionals uit het sociaal domein, de zorg, geestelijk verzorgers, professionals die psychologische ondersteuning bieden en anderen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het ondersteunen van mensen in de palliatieve fase. 

Aanmelden

INTERESSANT