Leerwerkplek Zingeving in de Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Ondanks dat de leerwerkplek nog  zal worden geoptimaliseerd, wordt een eerste versie nu al beschikbaar gesteld door Hogeschool VIAA omdat diverse bijeenkomsten over zingeving door het beleid m.b.t. het coronavirus komen te vervallen. Zo kan toch een bijdrage worden geleverd aan de behoefte aan scholing op dit onderwerp.

Inhoud van de leerwerkplek

De digitale leerwerkplek Zingeving in de Palliatieve Zorg bestaat uit 12 modules.

De volgende doelstellingen kunnen worden behaald:

  • De cursist kan zingevingsproblematiek bij de palliatieve zorgvrager signaleren en begeleiden.
  • De cursist kan zingevende communicatie toepassen bij de palliatieve zorgvrager.
  • De cursist kan aandacht voor zingeving integreren in het verpleegkundig proces rondom de palliatieve zorgvrager.

Naar de leerwerkplek

Klik hier om naar de leerwerkplek te gaan.

INTERESSANT