Lancering wegwijzer palliatieve zorg in Oost-Veluwe

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 18 maart 2022

Om te voorkomen dat mensen zelf al het uitzoek- en regelwerk moeten doen, heeft het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe samen met patiënten en hun naasten Mijn Zorgpad ontwikkeld. Nu is er ook een versie voor patiënten.

Knelpunten uit de regio en input vanuit het patiëntenpanel van Zorgbelang leidden tot de ontwikkeling van een transmuraal zorgpad palliatieve zorg. Ondertussen is er ook een versie voor patiënten ontwikkeld. 

Na inhoudelijke goedkeuring door het regioteam en alle bestuurders is het zorgpad op 1 januari 2018 van start gegaan. De rode draad van het zorgpad is vroegtijdige markering van de palliatieve fase door een arts, vroegtijdige begeleiding door een verpleegkundige palliatieve zorg en het centraal stellen van wensen en behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten.

Lees meer informatie over het transmuraal zorgpad.

INTERESSANT