Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 12 augustus 2022

KWF financiert projectaanvragen informele zorg

Vanaf nu kan er financiering aangevraagd worden voor projecten die bijdragen aan betere verwijzing naar en vindbaarheid van informele zorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Ook voor patiënten die niet meer beter worden. Heb je een idee? Laat het weten!

Informele zorg kan veel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. KWF wil met deze projectfinanciering bereiken dat meer mensen de (informele) zorg en ondersteuning kunnen vinden die bij ze past.  

Hierbij wordt gedacht aan:

  • Samenwerking en verwijzing tussen informele zorgaanbieders onderling.  
  • Samenwerking tussen informele en formele zorgaanbieders (0e, 1e, 2e lijn en/of sociaal domein), zodat attenderen op en verwijzen naar passende informele zorg standaard wordt.  

Deze projectfinanciering is gericht op praktijkprojecten, het is geen onderzoeksfinanciering. 

Aanbieders, organisaties en initiatiefnemers in het brede veld van (informele) zorg worden uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Projectvoorstellen vanuit samenwerkingsverbanden zijn zeer welkom. Zowel samenwerkingen binnen de informele zorg als samenwerking tussen informele en formele zorg en/of het sociaal domein.  

De mogelijkheid om een project in te dienen loopt van 4 juli tot en met 30 september 2022. Kijk hier voor meer informatie.

Heb je een idee voor een gezamenlijk project? Laat het weten aan Margriet Wanders.

INTERESSANT