Krachtenbundeling netwerkactiviteiten IKNL en Fibula

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Om de samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg nog beter te kunnen ondersteunen bij het verstevigen van netwerkzorg, bundelen Fibula en IKNL definitief hun krachten. Onder de naam Fibula integreren de organisaties hun activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de organisatie van palliatieve zorg. PZNL krijgt door deze samenwerking een sterke partner op het werkgebied netwerkzorg. IKNL palliatieve zorg blijft zich focussen op haar kernactiviteiten: registratie, onderzoek en het delen en duiden van kennis en inzichten.

Het nieuwe Fibula krijgt een nieuw bestuurs- en toezichtmodel met een Raad van Toezicht van 3 leden en een bestuurder. De vacature voor de nieuwe bestuurder is uitgezet. De komende maanden zullen kleine teams werken aan de voorbereiding van de start van de nieuwe organisatie. Samen met de netwerken en consortia zal het nieuwe Fibula inhoud gaan geven aan de samenwerking en de inhoudelijke agenda.

We willen graag samen een goede start maken en kijken uit naar een goede samenwerking!

INTERESSANT