Knelpunt met palliatieve zorg bij corona?

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 juni 2021

Loop je aan tegen een knelpunt bij de organisatie of financiering van palliatieve zorg, ook in verband met het coronavirus? Meld het bij het praktijkteam palliatieve zorg.

Door vragen te onderzoeken en te beantwoorden ondersteunt het praktijkteam zorgverleners in de palliatieve zorg. En door het signaleren en bespreken van knelpunten draagt team bij aan verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.

Het praktijkteam houdt zich bezig met:   

  • vragen beantwoorden - Het praktijkteam beantwoordt vragen van zorgverleners over het regelen van palliatieve zorg. De melder krijgt altijd bericht.  
  • knelpunten oppakken - Het praktijkteam pakt knelpunten op. Dat doet het samen met bij de palliatieve zorg betrokken partijen.  
  • werkbezoeken en vergaderingen - Tweemaandelijks gaat het praktijkteam op werkbezoek op diverse locaties in de praktijk om te horen waar men tegenaan loopt.  

Knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak?

Meld logistieke of organisatorische knelpunten bij het praktijkteam palliatieve zorg van VWS: 030 - 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl.

INTERESSANT