Jaarbericht Netwerken PZ Utrecht stad en Zuidoost

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

2020 was een bewogen jaar door de coronapandemie. Veel mensen die besmet raakten kwamen snel in de palliatieve fase en die duurde vaak maar kort. Hoe realiseer je passende zorg als het zo plotseling gaat en een virus zo besmettelijk is? Dierbaren moesten op afstand blijven, zorgmedewerkers droegen een soort ruimtepakken. Afscheid nemen kon soms niet.

Veel verdriet en ook veel moois
In Zuidoost-Utrecht is hard gewerkt om een hospice voor coronapatiënten op te zetten. Binnen enkele dagen meldden zich meer dan 100 zorgprofessionals en vrijwilligers om mee te helpen. In beide netwerkregio’s kwam samenwerking tot stand om coronapatiënten en ‘gewone’ patiënten gescheiden te verplegen. Er was veel verdriet en tegelijk is er ook veel moois gedaan.

Behoefte aan kennis
Bij de landelijke kennisorganisaties is goed ingespeeld op de behoefte aan kennis. Op Palliaweb is een speciale sectie over corona ingericht. Voor onze regio’s werd een routekaart voor zorgverleners gemaakt met als centrale vraag: wat is belangrijk bij corona en waar kun je terecht?

De scholingen in het netwerk konden al snel weer worden opgepakt en veranderden in webinars.

Alert op proactieve zorgplanning
De pandemie heeft de alertheid vergroot op een aantal thema’s die we in de palliatieve zorg belangrijk vinden, zoals tijdig praten over wensen rond sterfelijkheid. Die gesprekken kunnen gaan over reanimatie, wilsonbekwaamheid, zingeving, behandelbeperkingen en meer. Dit vormt de basis voor proactieve zorgplanning:
inspelen op de wensen van een persoon in een toekomstscenario en dat geregeld opnieuw toetsen. In onze regio is in 2020 ook gewerkt aan een werkwijze voor proactieve zorgplanning met mensen met beginnende dementie.

Lees het jaarbericht: