Informatiebijeenkomsten dementie in Zeist

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 06 juli 2023

D

Ariël Vondeling, klinisch geriater in het Diakonessenhuis: 'De diagnose dementie betekent voor iedereen iets anders maar voor de meeste mensen is het een ingrijpende gebeurtenis. Er komen vaak in één keer allerlei vragen op de patiënt en zijn of haar naasten af. Vragen over dementie en de behandeling, maar ook over het omgaan met de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt. En over welke zorg er in de buurt is. In onze regio zijn er gelukkig veel organisaties die kennis hebben over de zorg voor mensen met dementie. Wij organiseren nu samen informatiebijeenkomsten om patiënten alvast een antwoord te geven op een aantal veelvoorkomende vragen. Op deze manier hopen we hen zo goed mogelijk op weg te helpen’.

Veel vragen
Annemieke van Veen, ketenregisseur Netwerk Dementie Zeist, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt: ‘Binnen ons netwerk zien we dat mensen in de periode na het krijgen van de diagnose dementie met veel vragen zitten. Zowel mensen met dementie als hun naasten. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van een casemanager dementie. Dat is iemand die veel kennis heeft over dementie en weet wat de mogelijkheden zijn voor zorg en ondersteuning. Het duurt soms echter even voordat een casemanager beschikbaar is. We zijn erg blij dat we mensen nu in de tussentijd met de informatiebijeenkomsten vast op weg kunnen helpen.”

Meer informatie voor mensen met dementie en hun naasten staat op de website van de netwerken dementie. Voor Zeist is dat www.dementiezeist.nl. Met vragen kunnen zij contact opnemen met de ketenregisseur van het netwerk dementie via info@dementiezeist.nl

De gezamenlijke zorginstellingen zijn de eersten in de regio die een informatiebijeenkomst aanbieden als vast onderdeel van het zorgtraject na de diagnose dementie. De bijeenkomsten zijn elke tweede donderdag van de maand in het Diakonessenhuis locatie Zeist.

Proactieve zorgplanning
In Zeist is het netwerk palliatieve zorg betrokken bij het implementeren van een gezamenlijke werkwijze voor proactieve zorgplanning bij beginnende dementie. Huisartsenorganisatie Unicum en de gemeente Zeist hebben deze opdracht belegd bij Annemieke van Veen. Doel is dat zorgverleners in onderlinge verbinding met patienten en naasten in gesprek gaan over wensen, behoeften, zorgen en grenzen.
 
INTERESSANT