Informatie- en verwijscentrum COVID-19 (IVC)

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen vanaf nu terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Dit digitale loket biedt betrouwbare informatie en brengt mensen als nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn tol. Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die COVID-19 hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. Mensen die werken in de zorg of als hulpverlener. Er zijn al veel initiatieven om deze mensen mentaal te ondersteunen. Die zijn niet allemaal even goed vindbaar, of het is niet duidelijk voor wie de initiatieven echt hulp bieden. Daarom is er nu één online loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid op korte en lange termijn.

Voor burgers en professionals

Het IVC is er voor iedereen, zowel burgers als professionals.Het IVC is ingericht door ARQ Kenniscentrum Impact van rampen en crises, samen met het RIVM, in opdracht van VWS. De inhoud en vorm zijn complementair aan bestaande regionale en lokale structuren. Het loket blijft de komende twee jaar bestaan en wordt nog verder ingevuld op basis van actuele behoeften en vragen. Mochten jullie een initiatief kennen dat op het IVC ontbreekt, reply dan op deze mail naar cGM@rivm.nl.

Centra voor levensvragen

Ook zijn er de centra voor levensvragen die in het afgelopen jaar overal in het land zijn opgericht. Alle mensen die thuis wonen en 50+ zijn en hun naasten èn mensen die te maken krijgen met een ongeneeslijke aandoening of zeer kwetsbaar zijn en hun naasten kunnen een beroep doen op een aantal kosteloze consulten door een gekwalificeerde geestelijk verzorger. Ook groepsconsulten behoren tot de mogelijkheden. Professionals kunnen bij de centra terecht voor scholing en coaching on the job: hoe herken je levensvragen en hoe begeleid je mensen daarbij? Maar bijvoorbeeld ook voor scholing over zelfzorg en omgaan met morele kwesties.

Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC)

Centra voor levensvragen in de regio Midden-Nederland

INTERESSANT