Hospice Zenit Zelfevaluatie maakt onze kwaliteit inzichtelijk

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

Zelfevaluatie maakt kwaliteit palliatieve zorg Hospice Zenit inzichtelijk

Hospice Zenit in Venray ging in het najaar van 2019 aan de slag met de zelfevaluatie palliatieve zorg voor zorgorganisaties die lid zijn van een netwerk palliatieve zorg. “Ik wil graag helder krijgen voor onszelf en andere betrokkenen wat er binnen het hospice nog verbeterd kan worden in de kwaliteit van onze zorg. De zelfevaluatie maakt dit voor onze inzichtelijk; wat gaat er goed en wat kan er beter?”, vertelt coördinator Cis van Deurssen.

Waarom ging Hospice Zenit met de zelfevaluatie aan de slag?

Netwerkcoördinator Marian Kessels wees Cis van Deurssen op de zelfevaluatie en maakte haar en andere zorginstellingen enthousiast voor dit instrument.

Cis: “Met de zelfevaluatie wil ik voor onszelf en voor andere betrokkenen helder krijgen waar Hospice Zenit staat als het gaat om de waarden, wensen en behoeften van onze gasten en hun naasten op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast vind ik het belangrijk om onze resultaten van de Zelfevaluatie te vergelijken met de resultaten van de andere hospices in ons netwerk.”

“We doen het al goed, maar kunnen nog een verbeterslag maken”

Cis van Deurssen heeft samen met netwerkcoördinator Marian Kessels en een werkgroep bestaande uit twee vrijwilligers, één verzorgende, één verpleegkundige en één bestuurslid (een gepensioneerde arts) de vragen van de zelfevaluatie beantwoord. Dit leverde een aantal concrete verbeterpunten op.

“We doen het al best goed, maar kunnen zeker nog een verbeterslag maken. Enkele van de belangrijkste verbeterpunten zijn zaken waar de patiënt en de naasten direct baat bij hebben. Denk aan het beter informeren van vrijwilligers over hoe het gaat met de gast (op lichamelijk én mentaal gebied). En het verbeteren van de zorg voor de spirituele behoeften van de gast.”

Cis benadrukt dat het werken met de zelfevaluatie de werkgroep goed is bevallen. “Het is leuk en erg leerzaam om met alle disciplines bij elkaar te zitten en met elkaar te werken aan dit hele concrete gezamenlijke doel: zorgen voor een betere kwaliteit van de palliatieve zorg voor de gasten van het hospice en hun naasten!”

Op dit moment werkt zij een plan van aanpak uit naar aanleiding van de resultaten. Dit plan wordt besproken in de werkgroep.

Meer informatie

Wil je meer weten over de zelfevaluatie palliatieve zorg? Bekijk dan de themapaginaveelgestelde vragen of neem contact op met de netwerkcoördinator.

INTERESSANT