Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 07 maart 2023

Handreiking financiering palliatieve zorg 2023

Er is een update van de handreiking financiering palliatieve zorg. Deze ondersteunt zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en tal van samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk bij de financiering van palliatieve zorg.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2022 zijn: 

- NZa facultatieve prestatie 'Time to talk',

- NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties,

- nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg,

- herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis.

Je vindt de nieuwe handreiking 2023 hier  

INTERESSANT