Handreiking financiering palliatieve zorg 2022

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Nieuws 4 augustus 2021

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 is verschenen. Aan de hand van een casus beschrijft die de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis / palliatieve terminale unit. De handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2022 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Wijziging per 2022: experiment met cliëntprofielen wijkverpleging
Per 1 januari 2022 kan in de wijkverpleging gestart worden met het registreren van cliëntprofielen als basis voor bekostiging. In het ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ maakt de palliatieve zorg onderdeel uit van de verschillende cliëntprofielen. Voor palliatief-terminale zorg zijn twee aparte cliëntprofielen vastgesteld.
 

Download de Handreiking financiering palliatieve zorg 2022

INTERESSANT