Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 07 december 2022

Goede palliatieve zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe herken je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, en hoe laat je ook hen meebeslissen over zorg die ze ontvangen? Nieuwe materialen helpen bij begrijpelijke communicatie.

Bijna 25% van de Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid.

Zorgverleners in de tweedelijn vinden het lastig om beperkte gezondheidsvaardigheden bij een deel van hun patiënten vast te stellen. Hierdoor is er vaak te weinig inzicht in de wensen en behoeften van deze patiënten en sluit de communicatie niet voldoende aan. Gevolg: patiënten beslissen te weinig mee over de palliatieve zorg die ze krijgen. Terwijl juist die zorg het laatste stukje van hun leven kan verbeteren.

Om hier verandering in te brengen, startte het onderzoek Goed Begrepen, waarin zorgverleners in vier ziekenhuizen aan de slag gingen met hun communicatieve vaardigheden en het signaleren van eventuele beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werden verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van de zorgverleners beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Lees meer over het onderzoek en de hulpmiddelen op de website van ZonMW.

INTERESSANT