Gevolgen coronavirus op aanbod vrijwilligers palliatieve terminale zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen rondom de coronacrisis op de voet. Om een goed beeld te krijgen of de crisis gevolgen heeft voor het aanbod van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg is in de afgelopen weken een vragenlijst gestuurd naar alle leden van de vereniging.

Van de 126 organisaties die vrijwilligers thuis inzetten, heeft ongeveer de helft moeten besluiten tijdelijk te stoppen met de inzet van vrijwilligers.

Van de 131 hospices (bijna thuis-huizen) zijn er op dit moment nog 18 gesloten en 1 hospice geeft aan de deuren te sluiten op het moment dat dat mogelijk is. Er is wel een tendens zichtbaar dat deze hospices steeds meer teruggaan naar de normale beddencapaciteit en hun vrijwilligers waar het kan (opnieuw) inzetten.

Naar nieuwsbericht op website VPTZ

INTERESSANT