Gespreksleidraad ACP coronavirus VG

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 juni 2021

Het Nivel en Koraal, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben samen een gespreksleidraad opgesteld voor professionals van deze groep mensen. De handleiding dient als hulpmiddel bij het tijdig voeren van een gesprek over het beleid bij een besmetting met het coronavirus.

Het Gespreksformat Advance Care Planning en Corona is geschreven voor zorgprofessionals en wettelijk vertegenwoordigers. Het biedt hen handvatten bij het voeren van een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking, over hoe het behandelbeleid eruit zal zien bij besmetting met het coronavirus.

INTERESSANT