Gaby Jacobs het unieke aan geestelijke verzorging

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

Het is belangrijk om geestelijke verzorging te kunnen bieden aan cliënten die thuis wonen, betoogt Gaby Jacobs in Zorg + Welzijn. De hoogleraar Geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek heeft onlangs met collega’s een concreet en handzaam overzicht gemaakt van activiteiten, projecten, scholing en instrumenten voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. “Het unieke van geestelijke verzorging is dat je ondersteuning biedt bij de tragiek van het bestaan, bij morele kwesties en bij het verlies van dierbaren.”

Hoe sta je in het leven?

Geestelijke verzorging, legt Gaby Jacobs uit aan Zorg + Welzijn, is al lang niet meer gebaseerd op een religieuze levensbeschouwing. “Het gaat over spiritualiteit, maar ook over hoe je in het leven staat, welke mens je wilt zijn.” Cliënten die in een instelling verblijven hadden al recht op geestelijke verzorging. Het ministerie van VWS heeft vorig jaar geld uitgetrokken om de ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen ook voor cliënten thuis ter beschikking te stellen.

Belangrijke rol voor sociaal werk

In haar oratie, enkele maanden geleden, over hoe geestelijke verzorging in de huidige tijd vorm kan krijgen, merkte Gaby Jacobs op dat het sociaal werk hier een belangrijk rol in heeft. “Sociaal werkers hebben direct contact met cliënten thuis. Het is belangrijk dat deze professionals getraind worden om zingevingsvragen te herkennen en eventueel een stukje te begeleiden.”

Lees het interview op de website van Zorg + Welzijn
Lees meer over de inventarisatie
Lees meer over de oratie van Gaby Jacobs

INTERESSANT