Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 08 april 2022

Fusie Academisch Hospice Demeter en AxionContinu

Het Academisch Hospice Demeter in De Bilt is per 1 januari 2022 gefuseerd met zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht. Door deze verregaande samenwerking kunnen zorgprofessionals en zorgpartners in de regio makkelijker beschikken over een hoogspecialistisch palliatief netwerk, waardoor expertise en kennis op dit gebied beter toegankelijk wordt.

Het regionaal palliatief netwerk richt zich met name op de meer complexe zorgvraag in de laatste levensfase en op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg. Voor cliënten betekent dit dat goede palliatieve zorg zich niet alleen tot de hospices beperkt maar breder in de regio ingezet kan worden, ongeacht de plaats waar een cliënt verblijft, of dat nu thuis is, in een verpleeghuis of een hospice.

Goede samenwerking in laatste levensfase

Zeker nu mensen langer thuis blijven wonen en doorgaans het liefst ook thuis willen sterven, is het belangrijk dat een goede samenwerking plaatsvindt van zorgverleners rondom deze laatste fase van het leven en er een toegankelijke ontmoetingsplek is waar kennis kan worden uitgewisseld.

Meerwaarde voor de regio

Met name de bundeling van specifieke palliatieve expertise en wetenschappelijke onderzoek van het Academisch Hospice Demeter, samen met de omvang en het brede palet aan kennis voor ouderen met complexe aandoeningen van AxionContinu, maakt de fusie tot grote meerwaarde voor de regio.

Bron: AxionContinu

INTERESSANT