Financiering transmurale zorg en casemanagement palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Hoe bekostig ik als zorgaanbieder transmuraal samenwerken en casemanagement?

Om als zorgprofessional aan te sluiten bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt is samenwerken met andere professionals in andere instellingen belangrijk (transmurale samenwerking). Om het voor de patiënt overzichtelijk te houden kan een zorgverlener optreden als adviseur richting en namens de patiënt (casemanagement); dit geldt ook voor zorg uit andere zorgsectoren. Hoe je transmuraal samenwerken en casemanagement bij palliatieve zorg bekostigt, staat in deze informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bekijk de online Informatiekaart transmuraal samenwerken en casemanagement 2021

INTERESSANT