Euthanasiewens tijdens kennismakingsgesprek niet in dossier

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 16 maart 2023

Praten over het levenseinde is belangrijk, vooral met de huisarts. Stapt u over naar een andere huisarts en bespreekt u in een kennismakingsgesprek de euthanasiewens? Wees u er dan van bewust dat dit niet automatisch in uw medisch dossier wordt opgenomen. Dit stond onlangs in een uitspraak van de tuchtrechter. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) schreef er een blog over. 

In het voorjaar van 2020 meldt Marianne zich bij de NVVE met haar verhaal. Haar man heeft na een lange psychische lijdensweg groen licht gekregen voor euthanasie van zijn psychiater. De psychiater schakelt de behandelend huisarts in voor steun bij de medisch-technische uitvoering. De huisarts verklaart geen ervaring te hebben met euthanasie bij een psychische aandoening en heeft bedenktijd nodig. Echter, na een bedenktijd van ruim 3 maanden ziet de huisarts toch van de euthanasie af wegens persoonlijke redenen. Hierna schakelen patiënt en psychiater Expertisecentrum Euthanasie in. De euthanasie wordt in 2019 verleend door een arts van het Expertisecentrum.  

Tuchtrechtelijke grens niet overschreden
Marianne vertelt dat haar man enorm heeft geleden tijdens de bedenktijd van de huisarts. Mede na overleg met de NVVE besluit Marianne een tuchtklacht tegen de huisarts in te dienen. In de tuchtrechtprocedure verwijt Marianne de huisarts onder andere dat zij de patiënt en zijn familie te lang in onzekerheid heeft gelaten. Het tuchtcollege deed uitspraak in december 2022: de huisarts had een pro-actievere aanpak kunnen kiezen, maar heeft de tuchtrechtelijke grens niet overschreden.   

In deze zaak wordt de huisarts ook verweten dat zij een onvolledig en onnauwkeurig dossier heeft bijgehouden. In 2016 stapten Marianne en haar echtgenoot over naar de betreffende huisarts. In het kennismakingsgesprek bespreken patiënt en huisarts de euthanasiewens. De huisarts staat open voor euthanasie. De inhoud van dit kennismakingsgesprek staat echter niet in het medisch dossier. Het tuchtcollege zegt hier het volgende over: 

‘Dat van het kennismakingsgesprek geen aantekening in het dossier is gemaakt acht het college in zoverre begrijpelijk dat de patiënt en zijn echtgenote toen nog niet in de praktijk waren ingeschreven.’  

Nieuwe afspraak maken
Tijdens een kennismakingsgesprek is er meestal nog geen medisch dossier aangemaakt door de huisarts. Een logisch gevolg hiervan is dat de inhoud van het kennismakingsgesprek niet in het medisch dossier kan worden opgenomen. Ook niet wanneer het om uw euthanasiewens gaat. 

Om dit te voorkomen adviseert de NVVE, zodra de inschrijving bij de nieuwe praktijk rond is en het medisch dossier is aangemaakt, een afspraak te maken met de huisarts om uw euthanasiewens te bespreken. Indien mogelijk kunt u daarvoor een dubbel consult laten inplannen, zodat er voldoende tijd is om dit gesprek te voeren. U kunt dan vragen hoe de huisarts over euthanasie denkt. U kunt ook vragen of de huisarts bezwaren heeft tegen euthanasie waaraan psychisch lijden ten grondslag ligt, mocht dit voor u van belang zijn. Verzoek daarbij een verslag van dit gesprek in het medisch dossier op te nemen. Hoewel dit geen garantie is op euthanasie, staat de wens wel correct opgenomen in uw dossier. 

Bron: NVVE

INTERESSANT