Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 september 2022

Eenvoudige scorelijst voor voorspellen delier

Meer dan de helft van de patiënten in een hospice krijgt een delier. Veel nare gevolgen daarvan kunnen worden voorkomen door het vroegtijdig vaststellen van het risico op een delier, via de 10-item Risk Score List. Die is nu vereenvoudigd.

Een delier is plotseling optredende verwardheid en heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Het heeft veel negatieve gevolgen, zoals een verstoorde communicatie, angst en ontrust bij patiënten, naasten en zorgverleners. Professor Yvette van der Linden en haar collega’s van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg in Leiden onderzochten de 10-item Risk Score List (RSL) en ontdekten dat deze kan worden vereenvoudigd tot vier items.

Scorelijst om delier te voorspellen
Doel van het onderzoek was om alle aspecten rondom diagnose en behandeling van een delier in een hospice in kaart te brengen en om na te gaan of de RSL nauwkeurig voorspelt of patiënten die worden opgenomen in een hospice een delier ontwikkelen. Daarnaast wilden de onderzoekers dit instrument vereenvoudigen. Hiervoor werd een retrospectief medisch dossieronderzoek gedaan bij patiënten die in 2019 of 2020 zijn overleden in drie hospices in de regio Leiden.

In totaal werden 240 patiënten geïncludeerd. Zij hadden een mediane leeftijd bij opname van 78 jaar en de primaire diagnose was meestal kanker (78%). Zo’n 72% van de patiënten hadden een verhoogd risico op delier volgens RSL, van wie 69% een delier ontwikkelden.

Vereenvoudiging om dagelijks gebruik te stimuleren
Professor Van der Linden: ‘In deze retrospectieve studie van medische dossiers vonden we dat 61% van alle patiënten die stierven in de bestudeerde hospices een delier ontwikkelden tijdens hun verblijf. We ontdekten dat de RSL met tien items de toekomstige ontwikkeling van delier significant voorspelde. Om het gebruik in de dagelijkse praktijk te stimuleren, werd de RSL vereenvoudigd tot een risicoscorelijst met vier items (RSL-4).’

Vier significant voorspellende items
De vier significante voorspellers voor een delier waren; eerder doorgemaakt delier, cognitieve stoornis, veranderingen in opioïden en ouder zijn dan 70 jaar. Van der Linden: 'In onze studie bleek dit een toekomstig delier sterker te voorspellen voor patiënten die door het instrument worden geclassificeerd als hoog risico. Dit suggereert dat de RSL-4 kan worden gebruikt als een eenvoudig te gebruiken en tijdbesparend instrument om patiënten met een risico op delier te identificeren.'

Start bij opname
De onderzoekers raden aan om de RSL-4 te gebruiken op het moment van opname van een patiënt in een hospice. Voor patiënten met een hoog risico op een delier kan zo vroegtijdig gestart worden met uitvoeren van preventieve interventies en structurele screening met bijvoorbeeld de Delier Observatieschaal. Daarnaast kan een start gemaakt worden met de voorlichting aan patiënt en naasten. 

Onderzoek: Stoevelaar R, Juffermans CC, Roorda IM, de Nijs EJ, Hoornweg J, Cannegieter SC, van der Linden YM. A simple risk score list can be used to predict the occurrence of delirium in patients admitted to inpatient hospice care: a medical record study. Eur J Cancer Care (Engl). 2022 Jul 15. doi: 10.1111/ecc.13658.

Bron: IKNL

INTERESSANT