E-learning zorg voor zorgenden

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

Finivita biedt de module 'Zorg voor zorgenden' uit de basiscursus palliatieve zorg kosteloos aan om te helpen in deze moeilijke tijd. Er komen mogelijk veel nieuwe (ethische) dilemma’s op je pad en deze module kan je daarin ondersteunen. Ook al is de module niet toegespitst op COVID-19, de inschatting is dat het wel handvatten biedt in deze periode. Mede dankzij de leverancier WebEdu kan FiniVita dit kosteloos aanbieden. 

E-learning Zorg voor zorgenden

INTERESSANT