De Palliatieve ZorgZoeker

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 18 maart 2022

De Palliatieve ZorgZoeker is de nieuwe sociale kaart van de palliatieve zorg. Op dit moment zijn er onder meer hospicevoorzieningen, thuiszorgorganisaties, consultatieteams, wensstichtingen, inloophuizen en geestelijk verzorgers te vinden. 

INTERESSANT