Cursus 'Zingeving in de praktijk'

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 06 juli 2023

Wil jij als zorgverlener werken aan structurele inbedding van aandacht en signaleren van zingevingsvragen van ouderen in jouw dagelijkse praktijk? Volg de cursus 'Zingeving in de praktijk'.

Aandacht voor zingeving in de omgang met cliënten, patiënten en naasten bevordert hun fysieke en mentale gezondheid, maar ook die van professionals. Maar hoe pak je dat aan? En hoe houd je aandacht voor zingeving structureel vast in je dagelijkse werkzaamheden?

Het leernetwerk Zingeving biedt in negen bijeenkomsten methoden, materialen en handvatten om professionals bij zingeving te ondersteunen en zingeving structureel in te zetten in de organisatie onder deskundige begeleiding.

1. Leerinterventie ‘Van Betekenis tot het Eind’ in samenwerking met Agora.
On- en offline: 3x vrijdag 9:30-12:30 | 15/22/29 september.

- Onderzoek hoe jij omgaat met de dood, sterfelijkheid en zingeving.
- Handvatten om je cliënt te helpen sterfelijkheid onder ogen te zien.
- Gesprekstechnieken om het gesprek over zingeving aan te gaan.
- Gesprekken oefenen met collega-professionals.

2. Luisteren met Ruimte i.s.m. COiL en Radboud UMC.
Online: 5x vrijdag 10:00-12:00 | 27 oktober en 3/10/17 november.

Ervaringsgericht oefenen, er wordt ingegaan op de basisprincipes aan de hand van drie vragen, verkenning en anamnese zingeving en spiritualiteit. Wat houd je bezig; Wat betekent dat voor jou? Wat zijn jouw krachtbronnen?

3. Afsluiting i.s.m. NUZO: Netwerk Utrecht Zorg Ouderen, Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland.
Fysieke bijeenkomst 10:00-13:30 | 8 december UMC Utrecht.

Aan de hand van kunst in gesprek over: Hoe nu verder in de praktijk?

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in zingeving. Aandacht voor zingeving vraagt een open houding van professionals, het vermogen om de zingevingslaag in het verhaal of gedrag van de cliënt te herkennen en er contact over te maken. Verder durven kijken dan praktische/medische zorg of verlegenheid en onmacht.

Het traject is kosteloos, deelnemers ontvangen een certificaat bij meer dan 90 procent aanwezigheid, accreditatie is bespreekbaar.

Vragen, geïnteresseerd of meer weten?
Neem contact op met Cisca den Uijl-Grobben: C.denUijl-Grobben@vilans.nl

Bron: Nuzo Utrecht

INTERESSANT