Coronawegwijzer voor verpleeghuizen

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 juni 2021

De coronawegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de huidige coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie ook in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf.  

De coronapandemie heeft veel veranderd de afgelopen tijd in Nederland en ook in de verpleeghuizen. Veel is nog onzeker. Toch hebben we al veel geleerd met elkaar over het omgaan met het virus. Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona is vanuit Vilans-programma 'Waardigheid en trots op locatie' een wegwijzer ontwikkeld. Daarmee kunnen verpleeghuizen, PGB- en VPT-aanbieders hun beleid en de genomen maatregelen van de afgelopen tijd evalueren en mogelijk aanvullen.  

De wegwijzer helpt en ondersteunt verpleeghuiszorgaanbieders in hun aanpak en organisatie van de coronazorg. Het is nadrukkelijk een hulpmiddel en geen verplichte checklist. Het geeft houvast en tips voor de verdere aanpak. Op de site www.waardigheidentrots.nl/corona staat meer informatie. 

De wegwijzer is een efficiĆ«nt en effectief hulpmiddel voor zorgaanbieders om: 

  • inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken ten aanzien van passende maatregelen bij een eventuele corona-uitbraak; 
  • vervolgens gericht acties te ondernemen als dat nodig is; 
  • te monitoren welk effect de acties hebben binnen de organisatie. 

De wegwijzer is ontwikkeld op organisatieniveau en richt zich op hoofdthema’s m.b.t. coronazorg zoals de zorg voor de bewoners, het personeel, het organiseren en beheersen van de crisis.  

Doelgroep: verpleeghuizen, PGB- en VPT-aanbieders. Daarbinnen specifiek: 

  • stafmedewerkers 
  • managers en directeuren/ bestuurders 
  • crisisteams 

Naar de coronawegwijzer

INTERESSANT