Hulp gezocht bij onderzoek consultatie palliatieve zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 28 augustus 2023

Voor advies over palliatieve zorg kunnen zorgverleners dag en nacht terecht bij experts op dat gebied. De financiering daarvan gaat veranderen. Een goede aanleiding om ook eens te kijken hoe de samenwerking met de palliatieve experts gaat. Zijn er aanpassingen nodig?

Naast de veranderende financiering zijn er meer aanleidingen om het raadplegen van palliatieve experts eens onder de loep te nemen: actuele ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en de toename van het aantal mensen in de palliatieve fase.

Gespecialiseerde zorgverleners moeten pro-actiever ingezet worden, vindt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De vorm waarin het Palliatieteam Midden Nederland (PTMN) / Consultteam Vallei & Veluwe bestaat gaat wellicht veranderen.

Binnen Septet (consortium palliatieve zorg Midden Nederland) wordt per netwerkregio uitgewerkt op welke manier de samenwerking met deze experts het beste georganiseerd kan worden. Hiervoor worden een gedeelde visie en verschillende scenario’s opgesteld.

Inventariseren van wensen
Als eerste wordt geïnventariseerd wat de huidige manier van werken is, en wat de wensen zijn voor de toekomst. Daarnaast worden er een aantal verdiepende gesprekken gevoerd, onder andere met ziekenhuisteams en PaTz-groepen. Raedelijn heeft de rol van projectleider in deze transitie en de inventarisatie verloopt via hen: Denise Seelen (dseelen@raedelijn.nl) en Lara Wouda (lwouda@raedelijn.nl).

Ben je betrokken bij palliatieve zorg in de regio Midden Nederland? En wil je ons helpen bij het onderzoek naar hoe we gebruik kunnen maken van de beschikbare expertise van alle professionals met een palliatieve zorgopleiding? Wat is hierin de huidige werkwijze en wat zou wenselijk zijn? Vul dan één van deze vragenlijsten in en/of zet hem door naar collega's.

  • Dit is de vragenlijst voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals
  • Dit is de vragenlijst voor alle andere professionals (generalisten in de palliatieve zorg)
  • Dit is de vragenlijst voor managers, beleidsmedewerkers, etc (niet-zorgverleners)

Volgende stappen
De uitkomsten van de inventarisatie zal een breed beeld geven van de kennis en de inzet van die kennis per netwerkregio. Dit zal gedeeld en geduid worden binnen de netwerken palliatieve zorg. Het vormt de basis voor de daaropvolgende stappen: het ontwikkelen van een visie op regionale consultatie, het uitwerken van scenario’s, besluitvorming, formalisering en implementatie.

Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen rond deze transitie is te vinden op de website van PZNL.

INTERESSANT