Column In gesprek met de burger

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 16 juni 2021

In de Stadspers in Zeist verscheen een column van de hand van Robin Zuidam over het Palliantie-project 'In gesprek met de burger'.

Weet u wat u wilt?

Als deze vraag u uitnodigt om verder te lezen, heb ik mijn doel bereikt: uw aandacht vragen. U uitnodigen om samen met mij enkele minuten van gedachten te wisselen over een belangrijke vraag: weet u wat u wilt als de laatse levensfase aanbreekt?

Door de medische vooruitgang worden mensen ouder, maar zijn mensen ook langer ziek. ‘Fijn toch?’, hoor ik u denken, ‘Dat mensen langer leven?’. En natuurlijk kan dat fijn zijn. Echter betekent dit ook dat je meer tijd hebt om te beseffen dat je aan het laatste stukje bezig bent. Dit kan van alles met je doen. Dit kan vragen opwerpen als: Hoe heb ik eigenlijk geleefd? Wat wil ik met mijn uitvaart? Wie mag er over mijn gezondheid beslissen als ik dat niet meer kan? Hoe denk ik over euthanasie of hoe ziet een natuurlijk stervensproces er eigenlijk uit?

Niet alledaagse vragen die kunnen ontstaan als de eindigheid van het fysieke bestaan zich aandient. En dan zijn er nog de naasten: de geliefden die dichtbij je staan en die ook weer hun eigen vragen hebben en hun eigen proces doormaken. Hoe is het met hen? Wat weten zij eigenlijk van uw wensen? Kunnen jullie dit samen delen en zo niet, hoe dan toch?

Het is geen dagelijkse kost, maar o zo belangrijk om tijdig over na te denken. Niet alleen voor jou als sterveling, maar ook voor die naasten die straks zonder jou verder mogen. Voor alle betrokkenen is een open, eerlijke communicatie van belang om het proces voor, tijdens en na het sterven iets meer lichtheid te geven. Daarnaast is het betrekken van de huisarts hierbij van groot belang.

Stichting Het Bezinningshuis werkt samen met partners in het netwerk palliatieve zorg, Amsterdam UMC en ZonMw aan een project dat hierover gaat. We organiseren bijeenkomsten in de regio om dit te bespreken. Heeft u interesse en wilt u graag een keer meedoen of informatie ontvangen, dan wordt u van harte uitgenodigd een berichtje te sturen naar Robin Zuidam.

INTERESSANT