Campagne: weet u wat u wilt?

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 09 december 2021

Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kunt u wel invloed hebben door er nu al over na te denken en te praten.

  • Wat is goed om nu al te regelen voor uw laatste levensfase?
  • Hoe kijkt u terug op uw leven?
  • Wat zou u nog willen zeggen of doen?
  • Wilt u wel of niet gereanimeerd worden?
  • Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt?
  • Welke hulp kunt u krijgen als het nodig is?
  • Waar wilt u het liefste overlijden?

Informatiebijeenkomsten
Hierover nadenken en met mensen in uw omgeving bespreken is belangrijk: uw naasten en uw huisarts bijvoorbeeld.

Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. In het komende jaar worden meer dan 100 publieksbijeenkomsten met o.a. informatie over palliatieve zorg gehouden in het land. Ook in onze regio. We raden aan om samen met bijvoorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen meer dan één!
Houd de agenda in de gaten op de website Weet u wat u wilt?
 
Contactpersoon voor de informatiebijeenkomsten in de gemeente Utrecht is Anja Bekink: utrecht@weetuwatuwilt.nl
Contactpersoon voor de informatiebijeenkomsten in de regio Zuidoost-Utrecht is Robin Zuidam: zuidoostutrecht@weetuwatuwilt.nl
 
Filmpje

Er zijn twee filmpjes gemaakt waarin u voorbeelden ziet waarbij het goed is om tijdig te praten over wat u wilt. Zo is bekend wat voor u belangrijk is, houdt u zelf de regie en weten de mensen om u heen waar ze aan toe zijn. Als u nu of in de toekomst zorg of behandeling krijgt, kunnen de hulpverleners dat daarop afstemmen. Een korte versie zonder geluid wordt vertoond in wachtkamers van huisartsen, ziekenhuizen, gemeentehuizen, bibliotheken e.d.

Film op weetuwatuwilt.nl met zes voorbeelden

Korte geluidloze versie met drie voorbeelden

De film is vrij te gebruiken voor iedereen. We hopen dat die in alle wachtkamers in het land te zien is. Huisartsen, ziekenhuizen, apotheken, gemeentehuizen, bibliotheken enz. kunnen een gratis download aanvragen.

Aan zorgverleners: HELP MEE OM DE FILMPJES TE VERSPREIDEN! Mail de netwerkcoordinator.

INTERESSANT