Boerhaaveprijs voor Ginette Hesselmann

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 24 januari 2024

Ieder jaar wordt in het UMC Utrecht de Boerhaaveprijs uitgereikt aan een medewerker die zich op bijzondere wijze heeft ingezet. Dit keer was het Ginette Hesselmann, verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Precies 25 jaar geleden was zij de allereerste verpleegkundig specialist palliatieve zorg in het UMC Utrecht. Haar pionierswerk in de palliatieve zorg in het UMC Utrecht, in de regio en landelijk, haar verbindende karakter en haar zorg voor de medemens verdienen een speciale erkenning. Naast haar werk als verpleegkundig specialist is zij klinisch epidemioloog. Ze maakte deel uit van de adviescommissie ‘Voltooid Leven’ die het ministerie adviseerde over euthanasie wetgeving rondom voltooid leven problematiek.

'De essentie van zorgen is misschien wel dat patiënten het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden. Ginette is hierin voor veel collega’s een inspirerend voorbeeld. Naast dat ze er onvoorwaardelijk is voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, houdt ze altijd zicht op hoe het gaat met haar collega’s. Ook voor hen is zij een vertrouwenspersoon.' Margriet Schneider, voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht

Gefeliciteerd Ginette!

INTERESSANT