Boek ‘Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg' herzien

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 05 juli 2023

In de herziene versie van het boek 'Probleemgeorienteerd denken in de Palliatieve Zorg' zijn verschillende hoofdstukken toegevoegd, waaronder nieuwe bijdragen over ACP, interculturele palliatieve zorg, zorg voor de zorgverlener en existentiële zorg.

In ‘Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg’ staat het klinisch redeneren centraal. Door middel van een structuur van vraag en antwoord wordt de lezer meegenomen langs de leerstof. Deze methodiek komt overeen met de leermethoden die op de medische faculteiten in Nederland wordt toegepast.

Het boek is voor studenten, coassistenten, arts-assistenten, paramedici, verpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Het heeft naast de somatische aspecten ook aandacht voor de psychosociale en spirituele dimensies.

Aan het boek werkten 82 auteurs mee. Het is onder andere geschreven door arts-assistenten in opleiding, gespecialiseerd palliatief verpleegkundigen en jonge specialisten, telkens bijgestaan door ervaren huisartsen en clinici als inhoudsdeskundigen.

De diverse hoofdstukken hebben ieder hun eigen perspectief. Zo wordt het hoofdstuk Vermoeidheid bekeken vanuit wat de huisarts hier mee zou kunnen doen. De casus bij het hoofdstuk Nociceptieve pijn wordt bekeken vanuit de internist in opleiding.

INTERESSANT