Bezoek in het verpleeghuis als de bewoner stervende is

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 juni 2021

De verpleeghuizen zijn gesloten. Geldt dit ook voor personen in de stervensfase?

Nee. Sinds 19 maart heeft de regering besloten dat verpleeghuizen dicht blijven voor bezoek. Maar er is een uitzondering gemaakt voor bewoners in de stervensfase.

Nieuwsbericht Rijksoverheid

Hoe gaat het nu met postmortale zorgverlening?

Het nieuwe coronavirus is een virus dat door besmette druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen en (direct) contact overgebracht wordt van mens op mens. Griepvirussen worden op dezelfde wijze verspreid. De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is daarom hetzelfde als de zorg voor een patiënt overleden aan griep (influenza). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.

Informatie over postmortale zorgverlening RIVM

INTERESSANT