Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 24 februari 2023

Betere continuïteit van zorg dankzij protocol

Sinds 2019 werkt ZZG Zorggroep met het protocol ‘24/7 Palliatieve zorgplanning thuis’. Hierin werken gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg onder andere samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen om de palliatieve zorg thuis beter te ondersteunen, zodat deze beter aansluit bij de wensen van patiënten.

Steeds meer patiënten in de palliatieve fase willen thuis zorg ontvangen. Daar komt aardig wat bij kijken. Het afstemmen van de zorg tussen de 0e, 1e en 2e lijn, het organiseren van passende zorg thuis, maar ook het bieden van continuïteit van zorg en de coördinatie zijn een uitdaging.

Patiënten die volgens het protocol ‘24/7 Palliatieve zorgplanning thuis’ behandeld zijn, hebben een twee keer grotere kans om thuis te sterven en worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen in de laatste drie maanden voor hun overlijden. De naasten gaven aan dat ze merkten dat er meer coördinatie was; ze hoefden hun verhaal niet tig keer opnieuw te doen bij verschillende zorgverleners. Die duidelijkheid zorgt voor rust en dat is erg prettig voor naasten, die vaak ook mantelzorger zijn.’

Onderzoeker Jeroen Hasselaar en wijkverpleegkundige Anne-Marie Barkhuis vertellen erover, lees het interview hier.

INTERESSANT