Belangrijkste uitgangspunten voor palliatieve zorg bij corona

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 18 maart 2022

PALLIATIEVE ZORG IN CORONATIJD

Bij mensen met corona kan het stervensproces heel snel gaan. Contacten met anderen zijn door het besmettingsgevaar beperkt. Maak toch verbinding. Aandacht is het allerbelangrijkste wat je kunt bieden. Andere uitgangspunten voor het verlenen van palliatieve zorg zijn Aanwezigheid en Anticiperen. Palliatieve zorg in coronatijd is gericht op waardig sterven door voornamelijk het voorkomen en verlichten van lijden. Het gaat om aandacht voor aspecten van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden staan voorop.

Mensen zijn benauwd maar ervaren dat vaak niet zo. Het is belangrijk om dat uit te leggen aan de familie. Mensen zijn vaak extreem moe en extra kwetsbaar door onderliggend lijden en kunnen in heel korte tijd snel achteruitgaan. Je klinische blik kan je in de steek laten. Het is belangrijk om daar als zorgverlener rekening mee te houden. Wacht er niet mee om aan de bel te trekken als je twijfelt.

RAADPLEEG HET CONSULTATIETEAM PALLIATIEVE ZORG

Raadpleeg het consultatieteam palliatieve zorg in jouw regio bij complexe zorg: consultatieteams palliatieve zorg. Het werk is zwaar door de beschermende maatregelen en het contact met de patiënten en naasten is beperkt. Let goed op jezelf en op elkaar. Zoek ondersteuning binnen je organisatie.

AANWEZIGHEID

Schrijf je naam en functie op je beschermende kleding of plak een fotosticker. Contact is essentieel. De beschermende maatregelen beperken de mogelijkheden voor contact en afscheid. In die beperking is het belangrijk om duidelijk aan te geven op wie de patiënt kan rekenen. Uitspreken dat je er voor hem/haar en de naasten bent, helpt om het contact toch mogelijk te maken. Ondersteun bij het contact en de aanwezigheid (indien toegestaan) van naasten.

AANDACHT

  • Ga het gesprek aan; wie is de mens achter de patiënt?
  • Wat is uw achtergrond (partner, kinderen, beroep, woonsituatie, religie)?
  • Wat is belangrijk voor u?
  • Welke hoop, angst of verwachting heeft u voor de nabije toekomst?
  • Heeft u zorgen?
  • Wie wilt u bij u hebben en/of zou u nog willen spreken?
  • Wat verwacht u van mij en wat kan ik voor u betekenen?

ANTICIPEREN

Communiceer eerlijk en vermijd het gesprek over de toekomst niet. Het is belangrijk te anticiperen op wat kan gebeuren op korte termijn omdat de situatie snel en onverwacht kan verslechteren. Het is moeilijk de verslechtering aan te zien komen voor de patiënt, de naasten en de zorgverlener. Schep geen onrealistische verwachtingen maar houd er rekening mee dat niet iedereen het aankan om de moeilijke waarheid onder ogen te zien. Zeker als het ineens slechter gaat. Bied ruimte om te praten over wat komen gaat door het stellen van open vragen. Pas de zorg zo goed mogelijk aan op de wensen en behoeften van de patiënt. Respecteer de ander als dit niet lukt. Plan concrete vervolgafspraken en nazorg wanneer nodig.

Zakkaart palliatieve zorg bij corona

INTERESSANT