Landelijk

Stichting Fibula

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg. Stichting Fibula biedt een landelijk platform voor de netwerken palliatieve zorg dat zich inzet voor multidisciplinaire en palliatieve netwerkzorg. Fibula maakt onderdeel uit van de coƶperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Palliatieve Zorg Nederland

PZNL is te beschouwen als een werkplaats waarin de bij palliatieve zorg betrokken organisaties samen zorgen voor constante kwaliteitsverbetering.

De coƶperatie start in vier werkgebieden:

  • netwerkvorming;
  • leren & praktijk;
  • registratie & onderzoek;
  • informatie.

Van daaruit verbindt PZNL in de uitwisseling van kennis, het delen van informatie, het ontwikkelen van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het geven van suggesties om de praktijk te verbeteren. Dit gebeurt in voortdurende interactie met het veld waardoor PZNL inspeelt op wat er leeft en signaleert wat de behoeften en de kansen zijn in de palliatieve zorg. Lees meer.

Contact