Landelijk

Stichting Fibula

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg. Stichting Fibula biedt een landelijk platform voor de netwerken palliatieve zorg dat zich inzet voor multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg. Fibula maakt onderdeel uit van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)
stichtingfibula

Palliatieve Zorg Nederland

PZNL is te beschouwen als een werkplaats waarin de bij palliatieve zorg betrokken organisaties samen zorgen voor constante kwaliteitsverbetering.

De coöperatie start in vier werkgebieden:

  • netwerkvorming;
  • leren & praktijk;
  • registratie & onderzoek;
  • informatie.

Van daaruit verbindt PZNL in de uitwisseling van kennis, het delen van informatie, het ontwikkelen van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het geven van suggesties om de praktijk te verbeteren. Dit gebeurt in voortdurende interactie met het veld waardoor PZNL inspeelt op wat er leeft en signaleert wat de behoeften en de kansen zijn in de palliatieve zorg.
www.iknl.nl/palliatieve-zorg/coöperatie-palliatieve-zorg-nederland

Contact