Regionaal Zorgpad Palliatieve Zorg Rivierengebied

Nieuws NPZ Rivierengebied 29 juli 2022

Op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland is ook in Rivierengebied vastgesteld dat een goede regie op de ketensamenwerking, een belangrijke verbetering zou kunnen opleveren voor de kwaliteit van de zorg in de laatste levensfase. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse goede voorbeelden en het regionale zorgpad ketenzorg dementie.

Dit ontwikkelde zorgpad geeft schematisch vorm aan hoe de transmurale samenwerking op het gebied van palliatieve zorg in Rivierenland eruit zou kunnen en moeten zien. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om vroegtijdig te signaleren en af te stemmen, zorg beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes van de patiënt, zorg efficiënter te maken en om te kunnen verwijzen naar passende zorg en ondersteuning.

Alle stappen in het schema zijn interactief weergegeven.
Bij de implementatie ervan wordt tevens onderzocht welke scholing gezamenlijk door betrokken organisaties kan worden opgepakt. 
Het testen van het ontwerp start bij de PATZ groep Tiel. Daarna wordt gekeken hoe het zorgpad bij andere patientengroepen transmuraal ingezet kan worden.
Dit alles teneinde de palliatieve zorg in de regio te verbeteren en patiënten tijdige, afgestemde palliatieve zorg van goede kwaliteit te bieden.

Contact en nieuwsbrief