Zinvol samenwerken in de thuissituatie

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 03 december 2021

Elburg en Putten doen voor het project Geestelijke verzorging thuis mee aan een actieonderzoek vanuit ZonMw.

Afgelopen jaar hebben we samen met het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa in Zwolle mee gedaan aan het actieonderzoek Interprofessioneel samen werken in de zingeving thuis. De onderzoekers hebben in een deel van onze regio Noordwest-Veluwe en in de regio Delft en Westland gewerkt om de onderlinge samenwerking op het gebied van de geestelijke verzorging te verbeteren.

 

Het onderzoek

Allereerst is er een link gemaakt tussen de geestelijk verzorger en de professionals die in de wijk dagelijks aan de slag zijn. Oftewel de huisartsen, POH’s, welzijn werkers, wijkverpleegkundigen, etc. Zij hebben contact met de patiënten en kunnen hen doorverwijzen. Daarvoor is het belangrijk dat ze alert worden op signalen die raken aan zingevingsthematiek. In dit actieonderzoek zijn de mensen in de praktijk met elkaar aan de slag om gezamenlijk de juiste manier van werken van de grond proberen te krijgen. Twee onderzoekers van de hogeschool volgen dit proces en verzamelen informatie. Zij volgen niet alleen de professional, maar ook de patiënten die met levensvragen een professional of een geestelijk verzorger gesproken hebben. Medio 2022 hopen we het project af te ronden en succesvolle interventies voor interprofessioneel werken te presenteren waar andere gemeenten en regio’s in het land ook gebruik van kunnen maken.

 

Putten en Elburg

Interdisciplinair samenwerken is in de regio niet onbekend. Kleine stapjes van bewustwording, taal, elkaar leren kennen en weten te vinden. Een mooi voorbeeld is dat, na de oriëntatie met de wijkleerteams, bleek dat eerst de focus nodig was op wat de geestelijk verzorger nu precies doet en wanneer is het helpend om een geestelijk verzorger in te zetten. Door middel van de scholing “Troosten, hoe doe je dat”, gegeven door geestelijk verzorgers Willem Blokland en Thea Kloek is aandacht voor zingeving met behulp van een concreet onderwerp voor de vele deelnemende thuiszorgmedewerkers iets praktisch geworden. Aan de hand van onder andere het ABC model kreeg iedereen inzicht in hoe en wanneer je zelf iets kan doen en wanneer je in crisis of complexe situaties hulp in kunt schakelen. Sinds de start van het actieonderzoek zien we een toename aan inzet van de geestelijk verzorgers, maar dat is niet het hoofddoel. Goede zorg waarin zingeving een plek heeft en professionals met elkaar samenwerken is waar we voor gaan.

 

Geestelijke verzorging thuis

Sinds 2019 is er de mogelijkheid om een geestelijk verzorger thuis in te zetten bij mensen met een zingevingsvraag. Meer informatie vindt u op centrumvoorlevensvragen.nl

 

Wil je meer over het onderzoek weten? Neem dan contact op met Willemien Schep: w.schep@willemholtrophospice.nl

logos.png

 

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief