Zilveren Kruis zet in op palliatieve zorg

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 11 april 2024

Zilveren Kruis heeft twee documenten gepubliceerd over het inkoopbeleid van zowel de wijkverpleging als de medisch-specialistische zorg. De zorgverzekeraar stimuleert met haar inkoopbeleid nadrukkelijk de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

In haar inkoopbeleid Wijkverpleging 2025-2026 (zie hier de link: https://lnkd.in/eDcSwKrF) schrijft de zorgverzekeraar: “Vroegtijdige herkenning van de palliatieve fase is van groot belang. Zilveren Kruis wil voor haar verzekerden in de palliatieve fase en hun naasten zorg en begeleiding die de kwaliteit van leven en sterven verbetert. Het gesprek over wensen in de laatste levensfase wordt nog te weinig gevoerd en is soms nog een taboe. Vroegtijdige herkenning van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk. Om het welbevinden en gevoel van zelfregie te vergroten en samen beslissen te bevorderen. Bovendien kunnen zo de wensen rondom het levenseinde zo goed mogelijk worden vervuld, zodat iemand verantwoord en met passende zorg kan overlijden. Zilveren Kruis streeft naar het invoeren van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.”

Inkoopbeleid
Daarbij zijn enkele concrete wijzigingen in inkoopbeleid doorgevoerd die de implementatie van het Kwaliteitskader ondersteunen:

  • Verzoeken om verruiming van het budget voor de zorg aan palliatief-terminale patiënten belooft Zilveren Kruis altijd te honoreren (bron: https://lnkd.in/eDcSwKrF). ‘Zorgaanbieders kunnen verzekerden in zorg nemen zonder er rekening mee te hoeven houden dat dit de doelmatigheid negatief beïnvloedt’, schrijft de zorgverzekeraar daarover. Deze bepaling geldt overigens niet voor zorgaanbieders die uitsluitend palliatief terminale zorg leveren.
  • Ziekenhuizen die een contract sluiten met Zilveren Kruis moeten werken volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg (bron: https://lnkd.in/eFjZQ4XY).

Huisartsen
Al eerder in het jaar introduceerde Zilveren Kruis voor de huisartsenzorg een aparte prestatie voor behandelwensgesprekken. Deze gesprekken kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg rond het levenseinde van kwetsbare ouderen. (bron: https://lnkd.in/ekGtCSBt)

Stichting PZNL en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II zijn erg blij met deze ontwikkeling, die belangrijke knelpunten voor het werken volgens het Kwaliteitskader aanpakt en daarmee de Transformatie Palliatieve Zorg ondersteunt.

BronLinkedIn

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief