Weet u wat u wilt? Bijeenkomst Nunspeet

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 29 mei 2024

Wat een prachtige bijeenkomst!”

Op 23 mei is de bewustwordingscampagne “weet u wat u wilt’ van Medicamus met het netwerk palliatieve zorg van start gegaan.

Dat we op een gegeven moment overlijden is onvermijdelijk. Op sommige dingen, zoals de zorg in de laatste levensfase, kan men wél invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Hierover nadenken en praten met mensen in de omgeving is belangrijk. Met zowel naasten als de eigen huisarts.

Om dit gesprek te stimuleren hebben de huisartsen van Zorgplein De Enk uit Nunspeet een ‘Weet u wat u wilt?’ bijeenkomst gehouden. Dit vond plaats in de Wiltsangh voor de patiënten van deze huisartsen. Voor deze bijeenkomst waren patiënten uitgenodigd vanaf 75 jaar samen met een naaste.

Ruim 60 mensen waren op de bijeenkomst op de avond van 23 mei. Onder leiding van Leendert Braal, netwerkondersteuner, hebben de huisartsen de patiënten verteld over medische keuzes die ze kunnen maken. Ook werden mensen geïnterviewd die rondom dit thema werkzaam zijn, zoals een coördinator van de terminale thuisondersteuning van Het Venster en een coördinator van Hospice de Regenboog. Zij hebben verteld over de mogelijke zorg die patiënten in de palliatieve fase kunnen krijgen. Daarnaast heeft Leendert de deelnemers tips gegeven over hoe zij dat gesprek over hun wensen aan kunnen gaan met de huisarts en de naaste omgeving. Mensen ervaren namelijk vaak een drempel om dat gesprek aan te gaan.  

Deelnemers kijken tevreden terug op de belegde avond. Zij kunnen nu rustig over de informatie nadenken en als zij daaraantoe zijn een gesprek aanvragen bij de huisarts om verder te praten over hun keuzes.

Ook de huisartsenkijken zijn zeer tevreden over de mooie avond. Het Netwerk Palliatieve Zorg en Medicamus hebben de avond met de huisartsen samen georganiseerd, en bieden dit in de gehele regio aan.

Donderdag middag 30 mei vindt de volgende bijeenkomst plaats met de huisartsen van medisch centrum Oosterlaan, Nunspeet. De rest van de regio volgt.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief