Vroegtijdig spreken over het levenseinde bij dementie

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 06 oktober 2021

Voor iedereen (niet alleen ouderen) is het aan te raden om na te denken over je wensen rond het levenseinde, en dit te bespreken met je naasten. Voor iemand met dementie is het extra belangrijk om dit tijdig te doen. Er gaat een moment komen -eerder dan bij anderen- dat dit niet meer lukt. Dit gesprek vindt niet altijd vanzelfsprekend plaats: mensen gaan niet vaak zelf het gesprek aan. Of ze zijn in een verder gevorderd stadium van dementie voordat professionele hulp betrokken raakt. Soms heerst er schroom onder professionals of wordt informatie niet uitgewisseld. Vaak is bij nieuwe bewoners in verpleeghuizen geen informatie bekend over wensen met betrekking tot het levenseinde.

De Zorgstandaard Dementie en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg onderschrijven het belang van een proactieve benadering bij dementie. Dit is een dynamisch proces, waarbij gezamenlijke besluitvorming leidend is. In de gesprekken komen huidige en toekomstige levensdoelen aan bod en welke zorg en ondersteuning daar nu en in de toekomst bij past. Het is wenselijk dat mensen met dementie en hun naasten hier tijdig over nadenken, zodat recht kan worden gedaan aan hun wensen en voorkeuren en dit op het moment dat men nog zelf in staat is keuzes te maken.

Ook de corona-pandemie heeft laten zien hoe wenselijk proactieve zorgplanning op basis van de voorkeuren van patiënten is. Bij een plotselinge crisis is dan het gemakkelijker om op een eerder. Het Netwerk Palliatieve Zorg en het Netwerk Dementie Noord-Veluwe zijn een  gezamenlijk dit project begonnen voor de 3.270 mensen met dementie op de Noord-Veluwe (Alzheimer Nederland, 2020). Komend jaar wordt er gewerkt om de doelstelling te bereiken: Dat mensen met dementie en hun naasten op de Noord-Veluwe  vroegtijdig nadenken over en het gesprek hebben over wat zij belangrijk vinden in de laatste levensfase. Zij bespreken tijdig hun wensen, behoeften en vragen. En deze worden vastgelegd voor als de degene met dementie dat zelf niet meer kan verwoorden.

Tineke van de Berg is als casemanager van het netwerk Dementie samen met Willemien Schep het initiatief aangegaan om juist voor de doelgroep van mensen met een dementieel beeld dit belangrijke onderwerp op te pakken. Vanuit Gezond Veluwe is er ondersteuning van Readelijn door Lars Luijkxs. Binnen de regio Noordwest Veluwe zijn al de transmurale behandelgrenzen afgesproken, maar voor deze doelgroep is er een andere, vroegtijdige benadering nodig. Het belangrijkste is dat de wens van de mensen met dementie vastgelegd wordt en zo ook nog geld dat deze het zelf niet meer kan verwoorden.

De case managers dementie zullen geschoold worden in de tool “gesprekswijzer” en er zijn overleggen hoe de gegevens mee kunnen verhuizen als dat noodzakelijk wordt. Aandacht voor het onderwerp zal gevraagd worden binnen de alzheimer cafés. Op 26 oktober is er een alzheimer café in Elburg. het onderwerp van de bijeenkomst: Vroegtijdig in gesprek over het levenseinde bij dementie. Sprekers van deze avond zijn Dr Pul, huisarts Doornspijk en kaderarts palliatieve zorg en Laura Klarenbeek, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde. Meer info klik hier

Wil je meer informatie: mail w.schep@willemnholtrophospice.nl of T.vandenBerg@icare.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief