Verpleegkundig leiderschap bij PaTz

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 31 januari 2023

In 2010 startte Bart Schweitzer met vier huisartspraktijken en een aantal wijkverpleegkundigen de eerste PaTz groep in Amsterdam. Nu, 2022, zijn er inmiddels 239 PaTz groepen in Nederland met zo’n 1.500 huisartsen en ongeveer 1.000 wijkverpleegkundigen, dus minder verpleegkundigen dan huisartsen. Hoe geven  verpleegkundigen inbreng hebben binnen deze overleggen. Deze vraag stond centraal in de masterclass half december.

Een methodiek om palliatieve patiënten in kaart te brengen én hen de best mogelijke zorg te geven: dat is de kern van PaTz (Palliatieve Thuiszorg). Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen daarvoor op regelmatige basis bij elkaar in zogeheten PaTz-groepen. In de Septet (Utrecht) regio zijn bijna 40 PaTz groepen actief. Jaarlijks is er in de Septet regio een inspiratie bijeenkomst voor de deelnemende PaTz leden. Dit jaar waren de wijk verpleegkundigen uitgenodigd voor de masterclass “Verpleegkundig leiderschap”.  

Onder leiding van Jose Maas, verpleegkundig adviseur bij stichting PaTz, kregen 20 verpleegkundigen input om hun (leiderschap) rol binnen de PaTz groep waar ze in deelnemen te vergroten/ verbeteren. Alle verpleegkundigen zagen de meerwaarde van de PaTz groepen in het vroegtijdig herkennen van zorgbehoeften (al mag het wel vroeger), door pro actieve zorgplanning passende zorg bieden. Ook erkende een ieder de voordelen van elkaar leren kennen en de kortere lijnen in de eerste lijn. Enkelen hadden al een voorzittersrol binnen hun groep. Toch waren er leervragen: Hoe ze zelf casuïstiek in kunnen brengen, de verpleegkundige visie naar voren kunnen brengen en nadruk leggen op alle 4 de domeinen van de palliatieve zorg. Zo ook zelf een keer een thema inbrengen en bespreken in het PaTz team.

In het kernvisie stuk van V&VN wordt door verpleegkundigen aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap. In het artikel in TVZ 1 van 2022 “’Rebels verpleegkundig leiderschap” zegt Eline de Kok: ‘Leiderschap van verpleegkundigen is cruciaal om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren.  En gezien wordt dat wanneer verpleegkundigen leiderschap (mogen) tonen, zij meer werkplezier ervaren en minder de intentie hebben om het vak te verlaten. Kortom: Ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap is hard nodig.

In de bijeenkomst werd het verpleegkundig leiderschap behandeld. De CanMeds rollen en de PaTz pijlers legde de basis voor de input voor verbetering. Aan de orde kwamen meerdere  methodieken die gebruikt kunnen worden om

Monique van Dijk: Bijzonder Hoogleraar Verplegingswetenschap, juni 2017, Erasmus MC, Rotterdam. Zegt:  ‘Als verpleegkundige mag je best wat minder bescheiden worden. In het medische bolwerk mag je ook het voortouw nemen.”

systematisch een casus in brengen. Ook de rol die je kan hebben binnen de dramadriehoek en hoe je die naar de harmoniedriehoek kan omzetten gaven inzicht. Een geslaagde bijeenkomst!

 

Ben jij verpleegkundige, zit jij in een PaTz groep en wil je ook een keer deze met 4 punten Jose: ik weet niet of het aantal punten ook in de toekomst blijft staan?? geaccrediteerde masterclass? scholing volgen kijk dan hier https://www.patz.nu/contact

Wil je als verpleegkundige leiderschap tonen en proberen in de plaats waar je werkt een PaTz groep te starten en heb je ondersteuning nodig mail dan w.schep@willemholtrophospice.nl dan word je in contact gebracht met de ambassadeurs in je regio.

Handige hulpmiddelen om te gebruiken bij PaTz vind je hier Peper en Toolkit Archive - PaTz - PaTz

Met verpleegkundig leiderschap kunnen we tijdig, samen en deskundige zorg voor de palliatieve patiënt nog beter vormgeven!

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief