Transmurale samenwerkingsafspraken proactieve zorgplanning / ACP

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 06 juli 2022

Afgelopen jaar hebben  ziekenhuis St Jansdal, huisartsen en praktijkverpleegkundigen en anderen samengewerkt in de werkgroep behandelgrenzen. Dit onder leiding van geriater Judith van Tuijn. Het doel van de projectgroep is dat met patiënten en hun naasten tijdig gesproken wordt over wensen en mogelijkheden ten aanzien van het levenseinde. De corona-pandemie heeft laten zien hoe wenselijk proactieve zorgplanning op basis van de voorkeuren van patiënten is. Bij een plotselinge crisis is het dan eenvoudige om op een eerder gevoerd gesprek terug te komen, dan om het onderwerp voor het eerst te moeten aansnijden.

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners (POH -ouderen en somatiek, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen) hebben afgesproken dat ze beter samenwerken, elkaar ondersteunen, het beleid afstemmen en de overdracht van behandelwensen –en grenzen tussen zorginstellingen verbeteren. Dit is vastgelegd in de Transmurale gedragscode Bespreken en Overdragen van Behandelbeperkingen/ACP. In de regio zullen we allemaal dezelfde foldermaterialen gaan gebruiken die in de toolbox te vinden zijn. Wil je graag de folder “Tijdig praten over het levenseinde” ontvangen? Laat het dan weten via w.schep@willemholtrophospice.nl

acp-(1).png

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief