Transitie consultatie

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 19 december 2023

We zijn druk bezig met het project ‘Transitie consultatie’ waarbij de consultatie Palliatieve Zorg in de eerste lijn anders vorm gegeven moet gaan worden. Ook wordt er gestreefd naar een meer proactieve inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in de regio van Septet.

De eerste stap die we gezet hebben is het het inventariseren van de huidige en wenselijke wijze waarop van de beschikbare expertise van alle professionals met een palliatieve zorgopleiding gebruik wordt gemaakt. Dit hebben we middels online vragenlijsten en enkele verdiepende gesprekken afgelopen maanden gedaan. Iedereen bedankt voor de input en inzet!

We krijgen een duidelijk beeld waar de vragen liggen en wie er wanneer er geconsulteerd worden. De terugkoppeling is ondertussen in de stuurgroep gegeven en er wordt in de Utrecht regio aan een gezamenlijke visie gewerkt. Dit omdat er weinig regionale verschillen waren. Wil je meer weren over de uitkomsten mail ons hier dan over. We zullen iedereen via de nieuwsbrief op de hoogte houden.

Lees hier de uitgebreide informatie.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief