Terugblik Deskundigheidsbevordering 2022

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 20 december 2022

Afgelopen jaar hebben we vanuit de werkgroep deskundigheidsbevordering afgelopen jaar een gevarieerd programma aan kunnen bieden. Het kwaliteitskader legt de basis voor het programma. Waar mogelijk wordt accreditatie aangevraagd, dat is afgelopen jaar in 8 van de 10 bijeenkomsten gebeurt          .

Digitale scholingen zijn i.s.m. netwerk Eemland aangeboden en deze samenwerking willen we graag in 2023 voortzetten. De scholing wordt voor aparte sectoren en opleidingsniveaus aangeboden. Aan het begin van het jaar wordt plan en data vastgesteld en gepubliceerd voor de 1e helft en voor de zomer de 2e helft van het jaar.          

Overzicht aanbod 2022                 

Digitaal:

  • Cannabisgebruik en Immunotherapie zijn in 2021 ook al aangeboden, maar vanwege succes en de duidelijke en toch ook praktische uitleg van onze eigen artsen uit de regio Renske van de Brink en Franka Appelman, is deze opnieuw ingepland.
  • De nieuwe richtlijn palliatieve sedatie werd al aangeboden voor hij definitief was vastgesteld. Alexander de Greaff heeft deze digitale uitleg voor verpleegkundigen en artsen gegeven.

Live bijeenkomsten:

  • Delier depressie, dementie werd, voor zorgverleners, door Mark Pul en, voor vrijwilligers, door Winne Marjan Baas en Els schimmel verzorgd.   
  • Stoppen met eten en drinken STED was in samenwerking met het centrum voor levensvragen met Marleen Molendijk. Met Pieter Schimmel en Conny Dooijeweerd werd het een drieluik
  • Week van de palliatieve zorg is dit jaar groot aangepakt, daarover was al meer in de vorige nieuwsbrief. De gehele week waren er activiteiten en bijeenkomsten, maar vooral aandacht voor palliatieve zorg. De branche meeting, “Doodgewoon, hoe voer je het goede gesprek” werd door hospice de Regenboog, Nunspeet georganiseerd en in het ziekenhuis was de themamiddag en de drukbezochte scholing in het ziekenhuis van Sabine Netters over de richtlijn palliatieve sedatie. Landstede had op haar zorgopleiding eind november de themaweek palliatieve zorg. Hierin kregen alle leerlingen een grote variĆ«teit aan informatie.
  • Conny Dooijeweerd en Els Schimmel hebben een basis scholing palliatieve zorg voor zorgverleners in de GGZ verzorgd en zullen deze in 2023 nog herhalen.
  • Dit jaar werd afgesloten met palliatief redeneren bij palliatieve fase dementie door Jannet Vellekoop in Nijkerk.

De 10 bijeenkomsten hadden 515 deelnemers, waarvan ruim 300 uit de noordwest Veluwe. Volgend jaar hopen we weer met een mooi aanbod te komen, de planning voor 2023 1e helft is bijna klaar

In 2023 zal ervaringsleren worden gestimuleerd. Hospices staan open voor meelopen, met name vanuit het ziekenhuis wordt hier al gebruik van gemaakt.

Bij vragen of suggesties, schroom niet te mailen met w.schep@willemholtrophospice.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief